O nas

Zapraszamy na dwuletnie studia magisterskie PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE. 

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe to intensywny dwuletni program studiów magisterskich prowadzony w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki we współpracy z Wydziałem Filologicznym. Nowatorska międzywydziałowa formuła przewiduje dużą komponentę praktycznych zajęć przekładowych, zapewnia kształcenie przekładoznawcze oraz polonistyczne pod okiem wybitnych specjalistów, dając równocześnie możliwość uczestnictwa w kursach języka i kultury na wybranej filologii obcej. 

Program skierowany jest do absolwentów studiów humanistycznych co najmniej pierwszego stopnia, zwłaszcza polonistycznych i neofilologicznych. Kandydaci muszą legitymować się udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie co najmniej B2+. Czekamy na osoby zainteresowane literaturą światową oraz praktyką i teorią tłumaczenia literackiego, na utalentowanych młodych tłumaczy i tłumaczki, na pasjonatów literatury i języków, którzy chcą spróbować swoich sił w sztuce przekładu. Zapewniamy inspirujące zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów, możliwość pracy w zespołach badawczych oraz bogatą ofertę aktywności studenckich. 

Informacje o naborze>>więcej >>

Fotogalerie

Polecamy