Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Zofia Ziemann

Zdjęcie portretowe mgr Zofii Ziemann

Tłumaczka, redaktorka, badaczka przekładu, sekretarz redakcji „Przekładańca", członkini EST oraz IATIS

Absolwentka anglistyki i kulturoznawstwa (Uniwersytet Gdański) oraz przekładoznawstwa, podyplomowych studiów dla tłumaczy konferencyjnych i studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego). Z Centrum Badań Przekładoznawczych współpracuje od początku jego istnienia. Naukowo zajmuje się historią przekładu literackiego, ze szczególnym uwzględnieniem recepcji. Publikowała po polsku i angielsku w czasopismach i tomach zbiorowych.

Jako praktyk specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów naukowych i esejów z różnych obszarów humanistyki, kultury i sztuki. Jej przekłady ukazywały się w polskich i zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych oraz katalogach wystaw i albumach. Od kilkunastu lat współpracuje z trójmiejskimi i krakowskimi instytucjami kultury.

 

Wybrane publikacje naukowe:

2020. Kafka re-re-retranslated: the graphic novel Kafka in English, German and Polish, „The Translator”, special issue: Retranslation and Multimodality, [link]. 

2019. Extratextual Factors Shaping Preconceptions about Retranslation: Bruno Schulz in English, w: Perspectives on Retranslation: Ideology, Paratexts, Methods, pod red. Özlem Berk Albachten, Şehnaz Tahir Gürçağlar, Routledge, s. 87-104.

2018. It’s a writer’s book. Anglojęzyczni pisarze czytają Schulza (na potęgę), „Schulz/Forum” 11, s. 153-166, [pdf].

2018. Translator Profile in the Discourse around Translation: Promotion and Reception of the English Translations of the Fiction of Bruno Schulz, „Hermes” 58, s. 139-155, [link].

2017. Dobry zły przekład. O angielskim Schulzu Celiny Wieniewskiej, „Schulz/Forum” 9, s. 37-55, [link].

2017. Translating Polish Jewishness: Bruno Schulz in English, „Translatologica” 1, s. 209-229, [pdf].

2017. The Good Bad Translator: Celina Wieniewska and Her Bruno Schulz, “Asymptote”, 20.09, [link]. 

2016. The Online Afterlife of a Polish Modernist Classic: John Curran Davis’s Fan Translation of the Fiction of Bruno Schulz, w: “CTIS Occasional Papers 7”, s. 103-188.

2015. „Wulgarna służąca” czy „niebieskooka akolitka domu”? Męskie i kobiece spojrzenie na Adelę w interpretacjach prozy Brunona Schulza, w: Punkt widzenia w języku, literaturze i przekładzie, red. E. Tabakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 93-101.

2015. Krytyka praktyka. Tomasza Swobody Powtórzenie i różnica, „Przekładaniec” 31, s. 297-307.

2014. The Inner and Outer Workings of Translation Reception: Coetzee on (Wieniewska’s) Schulz, w: Travelling Texts: Encounters of Literatures, red. B. Kucała and R. Kusek, Peter Lang, s. 79-91.

2014. The Power of Personal Pronouns: The Is and Yous in Sylvia Plath’s Early Journal (1950-1953), w: Face to Face, Page to Page PASE Papers in Literature, Language and Culture, red. D. Babilas, A. Piskorska, P. Rutkowski, Uniwersytet Warszawski, s. 95-106.

2013. Heretycki i występny eksperyment z materią Autentyku czy cenna oddolna inicjatywa popularyzatorska? Angielski przekład opowiadań Brunona Schulza online autorstwa Johna Currana Davisa, „Przekładaniec”, 27, s. 43-58.

2012. Sielankowy pejzaż z niewolnictwem w głębokim tle. O pewnym niedomówieniu w powieści Jane Austen Mansfield Park, które odbiło się szerokim postkolonialnym echem, w: Między nieobecnością a nadmiarem. O niedopowiedzeniu i nienasyceniu we współczesnej kulturze, red. M. Kraska, A. Gumowska, J. Wróbel, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 115-122.

2011. The Geometry of History in Graham Swift’s Waterland: Linear Grand Narrative versus „Going Round in Circles” w: Into the Past, red. P. Schreiber, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 19-28.