Seminarium prof. Andrew Chestermana „Progress in Translation Studies”

Termin: 07.05.2018
Miejsce: Kraków, ul. Grodzka 64, sala 302

Centrum Badań Przekładoznawczych oraz Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
zapraszają do udziału w seminarium prof. Andrew Chestermana
„Progress in Translation Studies”
7 maja 2018 roku w godzinach 16 – 18.30 przy ul. Grodzkiej 64, sala 302
Prof. Andrew Chesterman (Uniwersytet w Helsinkach) to jeden ze współtwórców nowoczesnych Translation Studies, autor m.in. książek Memes of Translation. The spread of ideas in translation theory (1997, nowe wyd. 2017), Contrastive Functional Analysis (1998), Can Theory Help Translators? A Dialogue Between the Ivory Tower and the Wordface (z Emmą Wagner 2002); The Map. A Beginners’ Guide to Doing Research in Translation Studies (z Jemmy Williams, 2002) oraz licznych artykułów zebranych ostatnio w tomie Reflections on Translation Theory: Selected Papers 1993 – 2014 (2017).

Seminarium odbędzie się w języku angielskim. Zapraszamy studentów studiów doktoranckich i magisterskich oraz inne zainteresowane osoby. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy i dostęp do materiałów seminaryjnych u dr Kingi Rozwadowskiej: kinga.rozwadowska@uj.edu.pl


The Centre for Translation Studies and the Department of Anthropology of Literature and Culture Studies, Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University, are pleased to announce
a seminar by prof. Andrew Chesterman
“Progress in Translation Studies”
on 7th May 2018 at 4-6:30 pm at ul. Grodzka 64, room 302
Prof. Andrew Chesterman (University of Helsinki) is one of the key figures in contemporary Translation Studies, author of Memes of Translation. The spread of ideas in translation theory (1997, revised edition 2017), Contrastive Functional Analysis (1998), Can Theory Help Translators? A Dialogue Between the Ivory Tower and the Wordface (with Emma Wagner 2002); The Map. A Beginners’ Guide to Doing Research in Translation Studies (with Jemmy Williams, 2002), as well as many articles recently collected in Reflections on Translation Theory: Selected Papers 1993 – 2014 (2017).
The seminar is aimed at PhD and MA students as well as other interested persons. The number of participants is limited. To register and receive seminar materials, please contact    dr Kinga Rozwadowska at kinga.rozwadowska@uj.edu.pl

Data opublikowania: 11.04.2018
Osoba publikująca: Janusz Smulski