Kontakt

  

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetl większą mapę

Zapraszamy do kontaktu mailowego z kierownikiem  specjalności

dr hab. Magdą  Heydel  e-mail: m.heydel@uj.edu.pl

 Adres :  31-044 Kraków, ul. Grodzka 64

Sekretariat: Mgr Marcin Sosik, pokój 44, e-mail:  m.sosik@uj.edu.pl

Koordynatorzy w instytutach Wydziału Filolgicznego: 

 

Instytut Filologii Angielskiej: dr Agata Hołobut agata.holobut@uj.edu.pl

Instytut Germanistyki: dr Jadwiga Kita-Huber jadwiga.kita-huber@uj.edu.pl

Instytut Romanistyki: prof. Jadwiga Miszalska jadwiga.miszalska@uj.edu.pl

Katedra Filologii Węgierskiej: dr Grzegorz Bubak grzegorz.bubak@uj.edu.pl