mgr Marta Anna Zabłocka

Marta Anna Zabłocka - absolwentka komparatystyki literackiej oraz kulturoznawstwa. Studiowała w Krakowie (Uniwersytet Jagielloński) oraz w Londynie (University College London). Doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Interesuje się recepcją brytyjskiej literatury kolonialnej w Polsce, w szczególności w kontekście wpływu jej polskich przekładów na dyskurs publiczny. Uczy studentów o polskiej literaturze najnowszej oraz rynku wydawniczym, współpracuje z Centrum Badań Przekładoznawczych UJ.
Koordynatorka projektów z zakresu biznesu i szeroko pojętej kultury, redaktorka w wydawnictwie Znak.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mazablocka/