Program

Program oferuje kursy z zakresu badań nad przekładem, polskiej literatury nowoczesnej oraz literatur wybranych języków, europejskich, praktycznej stylistyki i kultury języka polskiego a także obszerny blok zajęć praktycznych z zakresu tłumaczenia tekstów literackich i humanistycznych. Studia na tej specjalności gwarantują rozwój intelektualny, a także umożliwiają nabycie konkretnych umiejętności praktycznych. wiecej >>