dr hab. Magda Heydel

Kierownik specjalności Przekładoznawstwo literacko-kulturowe na Wydziale Polonistyki UJ. Wcześniej przez kilkanaście lat wykładała w Instytucie Filologii Angielskiej. Zajmuje się przekładoznawstwem oraz komparatystyką literacką. Jej zajęcia dydaktyczne obejmują seminaria magisterskie z zakresu badań nad przekładem, wykład w języku angielskim „Introduction to Transltion Studies", prowadzi warsztaty przekładu literackiego, kursy poświęcone szczegółowym zagadnieniom przekładu w kulturze oraz seminaria translatorskie dla doktorantów (pokłosiem tych zajęć jest opublikowana w ubiegłym roku książka Theo Hermansa Narada języków; w przygotowaniu praca Michaela Cronina, Przekład w epoce cyfrowej.) Uczy także literatury angielskiego modernizmu w kontekście porównawczym (zwłaszcza Virginii Woolf, T. S. Eliota  i Josepha  Conrada). Zajęcia z zakresu przekładozanwstwa prowadziła również na University of East Anglia w Norwich i University od Chicago. Przez kilkanaście lat była kierownikiem podyplomowych studiów dla tłumaczy literatury. Kieruje redakcją wysoko punktowanego czasopisma „Przekładaniec. A Journal of Literary Translation". Jest tłumaczką literatury języka angielskiego, ostatnio wydała Eseje wybrane Virginii Woolf (2015). Jest członkinią IATIS i EST. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dwukrotna laureatka nagrody „Literatury na Świecie". 

Przekłady (książki):

 

Robert Hass, Zbierając jeżyny, Znak: Kraków 1997.

David Young, Glenn, sztuka teatralna przełożona na zamówienie Teatru Śląskiego w Katowicach. Premiera: 23 lutego 2001, reż. Tadeusz Bradecki

Jane Hirshfield, Uważność, Kraków: Znak, 2002.

Seamus Heaney, Znalezione – przywłaszczone. Eseje wybrane 1971-2001, Znak: Kraków 2003.

Graham Swift, W świetle dnia, WL: Kraków 2003

Ted Hughes, Pogromca Snów i inne opowieści o stworzeniu świata, Znak: Kraków 2006

Virginia Woolf, Chwile wolności, Dziennik 1915-1941, WL: Kraków 2007

Virginia Woolf, Między aktami, WL: Kraków 2008

Virginia Woolf, Niebieska zasłona, Znak: Kraków 2008

Virginia Woolf, Pokój Jakuba, WL: Kraków 2009

Virginia Woolf, O chorowaniu, Czarne: Wołowiec 2010

Anne Fadiman, W ogóle i w szczególe. Eseje poufałe, Znak: Kraków 2010

Virginia Woolf, Noc i dzień, WL: Kraków 2011

Joseph Conrad, Jądro ciemności, Znak: Kraków 2011

Virginia Woolf, Nawiedzony dom. Opowiadania zebrane, Kraków, Wydawnictwo Literackie 2012, s. 460.  

Virginia Woolf, Freshwater. Komedia  i Julia Margaret Cameron [w:] Virginia Woolf, Julia Margaret Cameron, Maria Poprzęcka, Fakt, fikcja i fotografia czyli co się zdarzyło we Freshwater, pomysł, wstęp i przekład Magda Heydel, Znak 2013.

Roald Dahl, Charlie i fabryka czekolady, Znak, Kraków 2014

Roald Dahl, Charlie i wielka szklana winda, Znak, Kraków 2015

Virginia Woolf, Eseje wybrane, Karakter, Kraków 2015

Publikacje z zakresu przekładoznawstwa:

Książki autorskie:

Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej, Fundacja Nauki Polskiej, seria „Monografie humanistyczne", Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 289.

Współczesne teorie przekładu. Antologia,  Znak, Kraków 2009, s. 483 [wraz z Piotrem Bukowskim].

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2013, s. 360 [wraz z Piotrem Bukowskim].

„Gorliwość tłumacza". Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 310.

Tomy zredagowane:

Czesław Miłosz, Przekłady poetyckie, zebrała i opracowała Magda Heydel, Znak, Kraków 2005, s. 713. Noty do tekstu: s. 619-675.

Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta (współredakcja), WUJ, Kraków 2010, s. 220.

Między Miłoszem a Miłoszem. „Przekładaniec" nr 25/2011, Kraków, Wydawnictwo UJ, s. 370 (wraz z Pawłem Próchniakiem).

La voix du traducteur à l'école / The Translator's Voice at School 1 - Canons. Eds. Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, and Natalia Paprocka. Montréal: Éditions québécoises de l'œuvre, collection Vita Traductiva, 2014.

La voix du traducteur à l'école / The Translator's Voice at School 1 - Praxis. Eds. Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, and Natalia Paprocka. Montréal: Éditions québécoises de l'œuvre, collection Vita Traductiva, 2014.

Czesław Miłosz, Przekłady poetyckie wszystkie, Znak, Kraków 2015.

Theo Hermans, Narada języków, opieka nad pracą tłumaczek oraz opracowanie naukowe przekładu (wraz z Katarzyną Szymańską) WUJ, Kraków 2015.

Rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły:

Traktat poetycki Czesława Miłosza po angielsku. W kontekście stereotypu (nie)przekładalności,  „Teksty Drugie" nr 5 (83), 2003, pp.152-166.

Poetyka jako semantyka, czyli rytmy albo wiersze polskie, w: Przekładając nieprzekładalne II, red. O. and W. Kubińscy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, pp. 241-253.

La nouvelle traduction de Balladyna de Juliusz Słowacki en langue anglaise. De l'intérêt à traduire la grande littérature classique, „Calliope. Revue consacrée aux questions de traductologie et de traduction littéraire", special issue: La traduction de qualité ou l'essence du texte préservée, 2006 n°2, pp. 50-76.

Somewhat Weird Reading': Czesław Miłosz and T.S. Eliot in: The International Reception of T.S. Eliot , ed. E. Daumer and S. Bagchee, Continuum, London 2007, pp. 226-242.

Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem, „Teksty Drugie" nr 6/2009, pp. 21-33.

The Polish Walcott. Translating Caribbean Identity, „Kultura-Historia-Globalizacja" / "Culture-History-Globalization"  7/2010, pp. 85-91  http://www.khg.uni.wroc.pl/files/khg7HeydelT.pdf

Poetyka i polityka strzępu. O polskich przekładach poezji W.H. Audena w: Kultura w stanie przekładu. Translatologia-Komparatystyka-transkulturowość, red. W. Bolecki, E. Kraskowska, Warszawa, IBL PAN 2012, pp. 355-371.

La figure du traducteur dans les recherches traductologiques. Exploration, „Romanica Wratislaviesia", special issue:  Figure(s) du traducteur, ed. E. Skibińska, LIX, 2012, pp. 91-106.

The stylistics and stylometry of collaborative translation: Woolf's Night and Day in Polish, "Literary and Linguistic Computing" http://llc.oxfordjournals.org/ (co-authored with Jan Rybicki)

„Był smak w tłumaczeniu…" Przekład jako gatunek twórczości na przykładzie tłumaczeń poetyckich Czesława Miłosza z pierwszych lat po wojnie [w] Miłosz i Miłosz, red. A. Fiut, A. Grabowski i Ł. Tischner, Księgarnia Akademicka  - The Gould Center/ Miłosz Institute, Kraków 2013, s. 883-896.

'Translation Makes Something Happen.' Why Include Translation in Secondary School Programmes. [In] La voix du traducteur à l'école / The Translator's Voice at School 1 - Canons. Eds. Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, and Natalia Paprocka. Montréal: Éditions québécoises de l'œuvre, collection Vita Traductiva, 2014. http://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/28012

Polish Translation Studies: Toward a Transdisciplinary Research, "Europa Orientalis", vol. XXXIII: Translation Theories in the Slavic Countries, ed. A. Ceccherelli, L. Costantino, C. Didi, Salerno 2015, s. 143-158 [wraz z Piotrem Bukowskim].

Polish Studies In Translation: Re-Mapping An Interdisciplinary Field ,"AUC Philologica" 3/2015. Translatologica Pragensia IX. eds. J. Králová, D. Mraček, S. Rubáš, Praha: Karolinum, 2015, s. 51-66 [wraz z Piotrem Bukowskim].

Słowa i obrazy. Przekładoznawcze prace Elżbiety Tabakowskiej w: E. Tabakowska, Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie, WUJ, Kraków 2015, s. 7-20 [wraz z Piotrem Bukowskim].