dr hab. Magda Heydel

Zaj­muje się przekładoznawstwem i komparatystyką literacka i kulturową.

Kieruje Centrum, Badań Przekładoznawczych oraz studiami magisterskimi Przekładoznawstwo literacko-kulturowe na Wydziale Polonistyki UJ www.przekladoznawstwo.polonistyka.uj.edu.pl

Redaktor naczelna pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies". www.ejournals.eu/Przekladaniec

Opubliko­wała m.in. monografie Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2003) i Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczo­ści Czesława Miłosza (2013).

Opracowała antologie Współczesne teorie przekładu (2009) oraz Polska myśl przekładoznawcza (2013) - wraz z Piotrem Bukowskim.

Jest stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999), laureatką Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej (2003) oraz dwukrotnie nagrody miesięcznika „Literatura na Świecie" (2008, 2011). Nominowana do nagrody Europejski Poeta Wolności (2018).

Członkini International Association for Translation and Intercultural Studies IATIS. Jest kuratorką Gdańskiego festiwalu „Odnalezione w Tłumaczeniu”. Członkini honorowa Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Nagradzana tłumaczka litera­tury języka angielskiego, m.in. dzieł Josepha Conrada, Seamusa Heaneya, T.S. Eliota, Teda Hughesa, Alice Oswald, Roalda Dahla, Dereka Walcotta i Virginii Woolf. Edytorka przekładów poetyckich, m.in. Czesława Miłosza i Stanisława Barańczaka.

Prowadzi kursy:

Przekłady (książki):

 

Robert Hass, Zbierając jeżyny, Znak: Kraków 1997.

David Young, Glenn, sztuka teatralna przełożona na zamówienie Teatru Śląskiego w Katowicach. Premiera: 23 lutego 2001, reż. Tadeusz Bradecki

Jane Hirshfield, Uważność, Kraków: Znak, 2002.

Seamus Heaney, Znalezione – przywłaszczone. Eseje wybrane 1971-2001, Znak: Kraków 2003.

Graham Swift, W świetle dnia, WL: Kraków 2003

Ted Hughes, Pogromca Snów i inne opowieści o stworzeniu świata, Znak: Kraków 2006

Virginia Woolf, Chwile wolności, Dziennik 1915-1941, WL: Kraków 2007

Virginia Woolf, Między aktami, WL: Kraków 2008

Virginia Woolf, Niebieska zasłona, Znak: Kraków 2008

Virginia Woolf, Pokój Jakuba, WL: Kraków 2009

Virginia Woolf, O chorowaniu, Czarne: Wołowiec 2010

Anne Fadiman, W ogóle i w szczególe. Eseje poufałe, Znak: Kraków 2010

Virginia Woolf, Noc i dzień, WL: Kraków 2011

Joseph Conrad, Jądro ciemności, Znak: Kraków 2011

Virginia Woolf, Nawiedzony dom. Opowiadania zebrane, Kraków, Wydawnictwo Literackie 2012, s. 460.  

Virginia Woolf, Freshwater. Komedia  i Julia Margaret Cameron [w:] Virginia Woolf, Julia Margaret Cameron, Maria Poprzęcka, Fakt, fikcja i fotografia czyli co się zdarzyło we Freshwater, pomysł, wstęp i przekład Magda Heydel, Znak 2013.

Roald Dahl, Charlie i fabryka czekolady, Znak, Kraków 2014

Roald Dahl, Charlie i wielka szklana winda, Znak, Kraków 2015

Virginia Woolf, Eseje wybrane, Karakter, Kraków 2015

Publikacje z zakresu przekładoznawstwa:

Książki autorskie:

Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej, Fundacja Nauki Polskiej, seria „Monografie humanistyczne", Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 289.

Współczesne teorie przekładu. Antologia,  Znak, Kraków 2009, s. 483 [wraz z Piotrem Bukowskim].

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2013, s. 360 [wraz z Piotrem Bukowskim].

„Gorliwość tłumacza". Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 310.

Tomy zredagowane:

Czesław Miłosz, Przekłady poetyckie, zebrała i opracowała Magda Heydel, Znak, Kraków 2005, s. 713. Noty do tekstu: s. 619-675.

Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta (współredakcja), WUJ, Kraków 2010, s. 220.

Między Miłoszem a Miłoszem. „Przekładaniec" nr 25/2011, Kraków, Wydawnictwo UJ, s. 370 (wraz z Pawłem Próchniakiem).

La voix du traducteur à l'école / The Translator's Voice at School 1 - Canons. Eds. Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, and Natalia Paprocka. Montréal: Éditions québécoises de l'œuvre, collection Vita Traductiva, 2014.

La voix du traducteur à l'école / The Translator's Voice at School 1 - Praxis. Eds. Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, and Natalia Paprocka. Montréal: Éditions québécoises de l'œuvre, collection Vita Traductiva, 2014.

Czesław Miłosz, Przekłady poetyckie wszystkie, Znak, Kraków 2015.

Theo Hermans, Narada języków, opieka nad pracą tłumaczek oraz opracowanie naukowe przekładu (wraz z Katarzyną Szymańską) WUJ, Kraków 2015.

Rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły:

Traktat poetycki Czesława Miłosza po angielsku. W kontekście stereotypu (nie)przekładalności,  „Teksty Drugie" nr 5 (83), 2003, pp.152-166.

Poetyka jako semantyka, czyli rytmy albo wiersze polskie, w: Przekładając nieprzekładalne II, red. O. and W. Kubińscy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, pp. 241-253.

La nouvelle traduction de Balladyna de Juliusz Słowacki en langue anglaise. De l'intérêt à traduire la grande littérature classique, „Calliope. Revue consacrée aux questions de traductologie et de traduction littéraire", special issue: La traduction de qualité ou l'essence du texte préservée, 2006 n°2, pp. 50-76.

Somewhat Weird Reading': Czesław Miłosz and T.S. Eliot in: The International Reception of T.S. Eliot , ed. E. Daumer and S. Bagchee, Continuum, London 2007, pp. 226-242.

Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem, „Teksty Drugie" nr 6/2009, pp. 21-33.

The Polish Walcott. Translating Caribbean Identity, „Kultura-Historia-Globalizacja" / "Culture-History-Globalization"  7/2010, pp. 85-91  http://www.khg.uni.wroc.pl/files/khg7HeydelT.pdf

Poetyka i polityka strzępu. O polskich przekładach poezji W.H. Audena w: Kultura w stanie przekładu. Translatologia-Komparatystyka-transkulturowość, red. W. Bolecki, E. Kraskowska, Warszawa, IBL PAN 2012, pp. 355-371.

La figure du traducteur dans les recherches traductologiques. Exploration, „Romanica Wratislaviesia", special issue:  Figure(s) du traducteur, ed. E. Skibińska, LIX, 2012, pp. 91-106.

The stylistics and stylometry of collaborative translation: Woolf's Night and Day in Polish, "Literary and Linguistic Computing" http://llc.oxfordjournals.org/ (co-authored with Jan Rybicki)

„Był smak w tłumaczeniu…" Przekład jako gatunek twórczości na przykładzie tłumaczeń poetyckich Czesława Miłosza z pierwszych lat po wojnie [w] Miłosz i Miłosz, red. A. Fiut, A. Grabowski i Ł. Tischner, Księgarnia Akademicka  - The Gould Center/ Miłosz Institute, Kraków 2013, s. 883-896.

'Translation Makes Something Happen.' Why Include Translation in Secondary School Programmes. [In] La voix du traducteur à l'école / The Translator's Voice at School 1 - Canons. Eds. Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, and Natalia Paprocka. Montréal: Éditions québécoises de l'œuvre, collection Vita Traductiva, 2014. http://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/28012

Polish Translation Studies: Toward a Transdisciplinary Research, "Europa Orientalis", vol. XXXIII: Translation Theories in the Slavic Countries, ed. A. Ceccherelli, L. Costantino, C. Didi, Salerno 2015, s. 143-158 [wraz z Piotrem Bukowskim].

Polish Studies In Translation: Re-Mapping An Interdisciplinary Field ,"AUC Philologica" 3/2015. Translatologica Pragensia IX. eds. J. Králová, D. Mraček, S. Rubáš, Praha: Karolinum, 2015, s. 51-66 [wraz z Piotrem Bukowskim].

Słowa i obrazy. Przekładoznawcze prace Elżbiety Tabakowskiej w: E. Tabakowska, Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie, WUJ, Kraków 2015, s. 7-20 [wraz z Piotrem Bukowskim].