dr Inez Okulska

Adiunkt w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym UAM w Słubicach, teoretyk i krytyk przekładu, autorka opowiadań i felietonów. Odbyła staż podoktorski na Harvardzie i wróciła bez szwanku. W pracy badawczej zainteresowana socjologicznymi aspektami przekładu, rolą i funkcją tłumacza, przekładowymi przypadkami granicznymi, tłumaczeniowymi anomaliami. Od niedawna zajmuje się również związkami literatury i nowych mediów oraz szeroko rozumianych technologii. Tłumaczka prozy, poezji i tekstów naukowych, z języków obcych zna również te programowania.

Wybrane publikacje:

 • Nieważne, kto urodzi, ważne, kto wychowa – pod pozorem autora, pod pozorem tłumacza, w: Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, pod red. A. Kwiatkowskiej, L. Marzec i J. Wójcik, Kraków 2015, s. 322-341
 • Przekład – wojna – koń trojański, w: Przekład – kolonizacja czy szansa? Pod red. P. Fasta, Seria „Studia o przekładzie" Wydawnictwo Śląska, Katowice 2013, s. 93-104
 • Bohdan Zadura – poeta marki tłumacz, w: W wierszu i między wierszami. Szkice o twórczości Bohdana Zadury, pod red. P. Śliwińskiego, WBPiCAK, Poznań 2013
 • „I kto tu (oprócz mnie) ściemnia? – Dycki w rękach tłumaczki", w: Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego", pod red. P. Śliwińskiego, WBPiCAK, Poznań 2012, s. 150-158
 • Pismo i głos. Świetlickiego media gorące i zimne, w: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, pod red. P. Śliwińskiego, WBPiCAK, Poznań 2011, s. 124-132
 • Miłość, fetysz i spotkanie języków. W związku z Ronaldem Firbankiem, w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, pod red. P. Śliwińskiego, WBPiCAK, Poznań 2010, s. 168-177
 • Karl Dedecius – Autorität als auktoriales Attribut des Übersetzers,  „OderÜbersetzen" 2015, nr 5 (w druku)
 • Poetyka przekładu, „OderÜbersetzen" 2015, nr 5 (w druku)
 • Polski Ashbery w Ameryce?, „Przekładaniec" nr 26 ("Przekład mistrzów"), 2013
 • Herr Rudniki zapładnia teorię, „Twórczość" 2013, nr 8
 • Benn na pięć głosów, "Literatura na Świecie", 394-402
 • W wolnym przekładzie „kolaż", „Literatura na Świecie" 2012, nr 3/4, s. 415-424
 • Język (wy)grywa. Gry językowe poezji Andrzeja Sosnowskiego w przekładzie, „Kwartalnik Jezykoznawczy" 2011 nr 1, s. 33-69
 • Pocztówki z Erlau. Reiner Kunze i poczta, „Twórczość" 2011, nr 9, s. 141-144

Wybrane przekłady:

 • R. Sokołowski, Viatoris hits the road, Pasaże 2016
 • G. Schneider, Lalka Kafki, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2009
 • D. Safier, Marna karma, Albatros 2014
 • Susanne Fülscher, seria Majka – dotychczas ukazało się siedem powieści
 • Franz Kafka, Walka rąk, „Magazyn Książki" nr 12
 • Walter Benjamin, Wykopaliska a pamięć (Ausgraben und Erinnern), „OderÜbersetzen" 2010 nr 1
 • Christine Glinski-Kaufmann, Wizyta strasznej pani, w: Transgresje – antologia przekładu, pod red. Agnieszki Wolny-Hamkało, Wrocław 2014
 • Andrzej Sosnowski, Dominoes, Tymczasem nocujemy gdzie indziej magazyn literacki „Radar", wydanie internetowe, współprzekład z Andreasem Volkiem
 • Sosnowski dr caligari resetiert die welt, „Magazyn Cegła" nr 18