dr Monika Woźniak

 Ukończyła polonistykę na KUL-u i italianistykę na UJ. Przez wiele lat związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, obecnie jest profesorem języka i literatury polskiej na rzymskim uniwersytecie "La Sapienza". Interesuje się teorią i praktyką przekładu literackiego i audiowizualnego, a także literaturą dziecięcą i polsko-włoskimi związkami literackimi. Jest autorką ponad dziewięćdziesięciu publikacji w czasopismach i tomach zbiorowych. W 2001 roku wydała monografię Przestrzenie fantastyki w twórczości Tommaso Landolfiego, jest także współautorką monografii Przekłady w systemie małych literatur.  O włosko-polskich i polsko włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży (2014) oraz tomów bibliografii przekładów literatury włoskiej na język polski: Od Dantego do Daria Fo (2007) i Od Bocaccia do Eco (2011) .Zajmuje się także działalnością przekładową: tłumaczyła na język polski m.in. utwory Moravii, Fallaci, Eco, Mazzucco, Seminary, Agus i Camilleriego, a na język włoski wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. W 2005 roku opracowała antologię trzynastowiecznej poezji włoskiej Przed Petrarką, wznowioną w 2015.

Linki:

https://uniroma1.academia.edu/MonikaWozniak

http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/o-trudnej-sztuce-tlumaczenia-kryminalow/

http://www.columbinum.com.pl/katalog/publikacja/id/104