mgr Zofia Ziemann

tłumaczka, redaktorka, badaczka przekładu, sekretarz redakcji „Przekładańca", członkini EST  oraz IATIS

Absolwentka anglistyki i kulturoznawstwa (Uniwersytet Gdański) oraz przekładoznawstwa i podyplomowych studiów dla tłumaczy konferencyjnych (Uniwersytet Jagielloński). Kończy rozprawę doktorską o angielskich przekładach prozy Brunona Schulza. Przekładem literackim zajmuje się głównie od strony teoretycznej; interesują ją szczególnie mechanizmy jego recepcji i krytyki w perspektywie historycznej. Publikowała min. w „Przekładańcu”, „Schulz/Forum” i tomach zbiorowych.

Specjalizuje się w tłumaczeniu artykułów naukowych i esejów z różnych obszarów humanistyki, kultury i sztuki. Jej przekłady ukazywały się w polskich i zagranicznych czasopismach (m.in. „Kwartalnik Filmowy”, „Przekładaniec”, „Studies in Polish Linguistics”, „The Sarmatian Review”) i tomach zbiorowych (m.in. Wojna i postpamięć, Wyd. UG 2011) oraz katalogach wystaw i albumach (ASP w Gdańsku, Gdańska Galeria Miejska, Państwowa Galeria Miejska w Sopocie, CSW Łaźnia). Od ponad dziesięciu lat współpracuje z trójmiejskimi i krakowskimi instytucjami kultury. Ma na swoim koncie również przekłady słuchowisk i reportaży radiowych dla Radia Gdańsk i Teatru Polskiego Radia oraz napisy do filmów dokumentalnych.